Post 2


Çîrokek e. Dibêje, " Li Berlînê Hakim hene ". Belê çîrokek e. Tenê çîrokek e.
Îro ro, li Berlînê pîlot hene.


It is a story. They say, "There are judges in Berlin". Yes, it is a story. Only a story.
Today, there are pilots in Berlin.


Es ist eine Geschichte. Die Geschichte sagt, „Es gibt Richter in Berlin“. Ja, es ist eine Geschichte. Nur eine Geschichte.
Heute gibt es Piloten in Berlin.