Post 3


Birêz namzedê serlêderiya penaberiyê, beriya tu li derekê serlêdana penaberiyê bikî, bipirse ka wextekê navê meydana wirê ya herî navdar çi bû.

Dear Refugee Applicant, before you choose where to apply, learn what was the name of the most famous square there, once.

Sehr geehrter Flüchtlingsbewerber, bevor Sie sich entscheiden, wo Sie sich bewerben möchten, erfahren Sie, wie der berühmteste Platz dort einmal heißt.